Usługi na etapie budowy parków wiatrowych

Budowa parku wiatrowego to ostatni etap prac przed uruchomieniem inwestycji. Trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy. Wymaga dobrego przygotowania, a następnie niezwykle sprawnej koordynacji oraz nadzoru.

Te czynniki decydują o tym czy budowa zakończy się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Korzystając z wiedzy i kilkuletniego doświadczenia także i na tym etapie realizacji inwestycji, oferujemy Państwu swoje usługi zgodnie z niżej opisanym zakresem zadań.

  • Podjęcie działań niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.
  • Podpisywanie umów i nadzór nad podwykonawcami.
  • Nadzór nad komunikacją między wykonawcami.
  • Organizacja zabezpieczenia terenu budowy.
  • Negocjowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
  • Koordynowanie i nadzór nad kontaktami z gminą, powiatem, zarządami dróg, wydzierżawiającymi, itp.
  • Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z realizacją inwestycji.
  • Kontrola realizacji umowy przyłączeniowej.
  • Organizacja i nadzór nad procesem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii.
XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.