Eksploatacja parków wiatrowych

Oferujemy Państwu pakiet usług na etapie eksploatacji parków wiatrowych. Pełnimy funkcję inżyniera kontraktu, a także wykonujemy szereg prac związanych z ochroną mienia oraz nadzorem parków wiatrowych w zakresie administracji czy spraw dotyczących środowiska.

Poniżej szczegółowy zakres realizowanych przez nas prac:

 • Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
 • Działania w zakresie ochrony i zabezpieczenia mienia.
 • Nadzór techniczny stacji abonenckich.
 • Nadzór eksploatacyjny parków wiatrowych w zakresie:
  • planowanych zabiegów konserwacyjnych,
  • przeglądów kabli SN,
  • eksploatacji układów pomiarowych,
  • kontroli stanów elementów transmisji danych pomiarowych oraz zapewnienie ciągłości transmisji danych z liczników, w tym kontrola przyłączy telekomunikacyjnych,
  • przeprowadzenia testów sprawdzających,
  • przeglądu technicznego turbin wiatrowych oraz innych urządzeń zainstalowanych na terenie inwestycji po okresie gwarancji.
 • Nadzór administracyjny:
  • nadzór nad wypełnianiem zapisów umów i porozumień,
  • reprezentowanie inwestora przed organami i instytucjami,
  • zarządzanie farmą wiatrową zgodnie z wymogami polskiego prawa.
 • Nadzór środowiskowy:
  • nadzór nad realizacją zobowiązań wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • nadzór nad realizacją wymogów wynikających z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin przeznaczających tereny pod lokalizację farm wiatrowych w zakresie ochrony środowiska, w tym analizy porealizacyjne,
  • monitoring środowiska,
  • analizy akustyczne,
  • współpraca i komunikacja z organem odpowiedzialnym za nadzór obszarów Natura 2000 i in.,
  • przygotowywanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla farm wiatrowych.
 • Nadzór handlowy:
  • odczytywanie danych pomiarowych z liczników i wystawianie faktur za sprzedaż energii oraz przesyłanie danych do wniosku o świadectwa pochodzenia,
  • terminowe regulowanie należności za świadczone przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego usługi dystrybucji oraz innych należności związanych z realizacją podpisanych umów.
XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.