Projekty technologiczne i analizy produkcji energii

Już na bardzo wczesnym etapie planowania budowy parku wiatrowego niezbędne jest wykonanie jego technologicznego projektu. Posługując się coraz doskonalszymi programami komputerowymi ustalamy wstępną, optymalną lokalizację elektrowni wiatrowych na obszarze wytyczonym pod inwestycję.

Pozwala to zorientować się jaka ilość elektrowni danego typu może zostać wybudowana przy uwzględnieniu wszelkich restrykcji dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska (w tym ochrony przed hałasem). Jest to wiedza niezbędna do dalszych działań, bez której niemożliwe jest wręcz podejmowanie pierwszych decyzji inwestycyjnych. Dodatkowo wykorzystując dostępne dane wiatrowe (patrz: Baza danych wiatrowych), możemy wykonać wstępną ocenę potencjału energetycznego lokalizacji.

W oparciu o dane wiatrowe zarejestrowane na terenie planowanej inwestycji (dane zarejestrowane in situ pozwalają uzyskać najbardziej precyzyjny wynik analizy), wykonujemy optymalizację położenia poszczególnych turbin na terenie lokalizacji wraz z prognozą produkcji energii elektrycznej dla dowolnych typów turbin z uwzględnieniem zmienności wiatru w ciągu wielolecia.

Prognozy takie powstają w kilku etapach i zawierają m.in.:

  • szczegółową analizę danych wiatrowych, zarówno danych pochodzących z masztu jak i danych referencyjnych,
  • szczegółową analizę strat związanych z wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej oraz eksploatacją farmy wiatrowej,
  • prognozę produkcji energii elektrycznej z uwzględnieniem różnych poziomów prawdopodobieństwa.

Sporządzane przez nas raporty są zgodne z wymaganiami instytucji kredytujących oraz są podstawą do uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Inne oferowane przez nas prace to:

  • opracowanie danych wiatrowych,
  • analiza emisji i oddziaływania hałasu na otoczenie,
  • tworzenie cyfrowego modelu terenu,
  • tworzenie map wietrzności dla dowolnych obszarów,
  • weryfikacja i audyt projektów parków wiatrowych.

Na wszelkie dodatkowe pytania odpowie Państwu:

Marta Chołota
Starszy specjalista ds. analiz wiatru
Tel. 91 424 84 71
Kom. 665 912 284
m.cholota@epawind.pl

Zapraszamy do współpracy.

XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.